Meddelanden till Kyrkokören 

Körledare: Inger Nordebo Dahlkvist, 072-726 04 99.


Program för resterande delen av hösten 2021

 

Övningar (just nu) i "Gamla skolan", Lilla Garn onsdagar kl. 18,30.

Stämrep: OBS! Ändrat datum för S/B!!
Sopran/bas måndag 6/12 kl 18:30 i ÖG gamla skolan
Alt/tenor torsdag 2/12 kl 18:30 i Vada församlingshem.

Att tänka på inför julkonserten 18 och 19 december:extra körövning 17 december kl. 18,30 i Kårsta kyrka.

Julotta 25/12 i Össeby-Garn kl 07:00, vi träffas kl 06:15 för uppsjungning, fika efteråt!

Nästa års första datum att boka blir söndag 30/1, Lina Sandell-program, med Emy igen!

Uppdaterad körlista ligger på loginsidan (se nedan).
Webbmäster.


Login fungerar med undantag av att vi inte får å, ä och ö att fungera.

Körinloggning

Här finns adresslista hösten 2021 (uppdaterad 211117) + alla numren från konsert 2018.


Sidan senast uppdaterad: 2021-12-01