Meddelanden till kyrkokören

Körledare: Inger Nordebo Dahlkvist, 072-726 04 99.


Vi sjunger i gula villan, Lilla Garn kl 18:30.

Planerat program

"Förklädd Gud". OBS! Notera ändrade datum 23/3!

Extrarep.
Måndag 28/3 18:30 stämrep. Sopran+alt
Söndag 3/4 13-16 rep. ALLA
Lördag 21/5 Rep. 10:00 - ca 13 i Kårsta k:a.
Söndag 22/5 Rep 14:30, konsert 18:00 (OBS!) i Kårsta k:a.

Söndag 27 mars. Mässa i Kårsta kyrka kl. 11. Uppsjungning 09:45. Tema: Mariasånger.

Söndag 17 april. Påskdagsmässa i Vada kyrka kl. 11. Uppsjungning: 09:30.

Torsdag 26/5 Kristi Himmelfärds dag. Gudstjänst i Össeby kyrkoruin kl. 11. Ta med picknickkorg.

Onsdag 22 juni kl 18:00. Drive-in-konsert i Vada, utomhus. Rep: ??

-----------------------

Vårsånger vid Angarnssjöängen. Om det går att hitta någon tid. 1 juni 07:30 verkar vara enda tid som går.

Körresa längs Långhundraleden söndag 12 juni. Start antingen i Vada eller vid Tunaborgen, Åkersberga.

Uppdaterad körlista ligger på loginsidan (se nedan).Webbmäster.


Login fungerar med undantag av att vi inte får å, ä och ö att fungera.

Körinloggning

Här finns adresslista hösten 2021 (uppdaterad 21-11-17) + alla numren från konsert 2018.


Sidan senast uppdaterad: 2022-03-24.