Vilka är vi?

Össeby kyrkokör är församlingskör för Össeby församling som består av socknarna Össeby-Garn, Angarn, Vada och Kårsta i Vallenuna kommun. Våra medlemmar kommer främst från Össeby församling, men också från andra delar av länet.

 

Några körmedlemmar i Vada kyrka 1:a advent 2003.

Vi är numera omkring 30 personer i åldrar från 20 till 80+ som sjunger i kören. Vår körledare är Inger Nordebo Dahlkvist. Vi framträder normalt omkring en gång per månad, men övar en gång per vecka. Vi är med på olika gudstjänster, men har också egna konserter flera gånger om året.Sidan senast uppdaterad: 2021-10-21