Preliminärt program för Össeby kyrkokör under hösten 2019

Söndag 13/10 kl. 11 i Össeby-Garn. Tacksägelsedagen.
Söndag 3/11 kl. 11 i Angarn. Önskepsalmsgudstjänst med tema "Sånger om döden och livet".
Söndag 1/12 kl.11 i Vada. Första advent.
Lördag 21/12 kl. 18 i Kårsta. Julkonsert.
Onsdag 25/12 kl 05,00 i Kårsta och 07,00 i Össeby-Garn. Julottor.


Sidan senast uppdaterad: 2019-10-06