Preliminärt program för Össeby kyrkokör under hösten 2019

Söndag 29 september kl. 18 i Vada kyrka: Lina Sandell i ord och ton.
Söndag 13/10 kl. 11 i Össeby-Garn. Tacksägelsedagen.
Söndag 3/11 kl. 11 i Angarn. Önskepsalmsgudstjänst med tema "Sånger om döden och livet".
Söndag 1/12 kl.11 i Vada. Första advent.
Lördag 21/12 kl. 18 i Kårsta. Julkonsert.
Onsdag 25/12 kl 05 och 07. Julottor. Vilka kyrkor? Meddelas senare.


Sidan senast uppdaterad: 2019-06-26