Program för Össeby kyrkokör under våren 2019

Torsdag 13 juni i Kårsta kyrka. "Beatles sing-along" kl. 19,00. Kom och sjung med i Beatles evergreens. Konsert i samarbete mellan Össeby och Edsbro kyrkokörer samt musiker under ledning av Inger Dahlkvist.


Sidan senast uppdaterad: 2019-05-28