Meddelanden till Kyrkokören 

Körledare: Inger Nordebo Dahlkvist, 070-432 83 72.

OBS! Ny tid för repetition: kl. 18,30 - 21!


Fikalistan Uppdateras inte för tillfället.

Elin
Annika
Elisabet Thulin J
Amanda
Elisabeth Thorén
Ronny
Eva
Hans-Georg
Gunlis
Hélène
Susann
Ingrid
Gunilla
Nynke
Per
Pontus
Håkan A.
Göran
Håkan L.
Justus
Urban
Lena
Marita
[Anneli ??]
[Jessica ??]

"Minns du den än". Konsert i Vada kyrka 21 oktober 2018.
Jubilate.
Rejoice.
Min plats på jorden.
Flickan med linhåret.
Lead me Lord, Edsbro-Ununge kyrkokör.
Dona nobis pacem, Össeby kyrkokör.
Humoreske, orgelsolo av S. Karg-Elert.
Förklädd Gud, sats 1,Introduktion.
Förklädd Gud, sats 2, Vem spelar på en pipa.
Förklädd Gud, sats 4, Välsignelse följer i gudarnas spår.
Förklädd Gud, sats 6, Final.
Allegro - Lento - Andante orgelsolo ur l'Organiste /Cesar Frank.
Habanera.
Minns du den än?.
Sylvas sång.
I-hjärtat-finns-musiken-kvar.

Körsöndagen 25 mars finns inlagd på inloggningssidan

Långt bortom rymder vida. Vada kyrkokör någon gång under 1990-talet.

Program för hösten 2018

Övningar i VADA församlingshem onsdagar kl. 18,30.

Kvarvarande konsertdatum m.m. i höst:
1:a Advent 2 december kl. 11 i Vada kyrka. Rep. kl. 9,30.
Luciakonsert i Össeby-Garn 13 december kl 19.
För dem som vill finns följande rep-tider:
--- Söndag 18/11 kl. 13,30-15,00 i Össeby-Garns församlingshem
--- Tisdag 27/11 kl. 18,30-19,30 i Kårsta församlingsgård
--- Söndag 9/12 kl. 13,30-15,00 i Össeby-Garns församlinghem
Rep. inför julkonserten Kårsta lördag 15 december kl. 10-13
Julkonsert söndag 16 december i Kårsta kl 18. Rep. kl. 15.
Sista onsdagsrep. 19 december för "julottekören"
Julotta i Kårsta kl. 05, rep. kl. 4,30. Össeby-Garn kl. 07.

Terminsstart 16 januari 2019.

Borttaget:
Lördag 3 november (minnesgudstjänst) kl 16 och 18.Webbmäster.


Login fungerar med undantag av att vi inte får å, ä och ö att fungera.

Körinloggning

Här finns adresslista våren 2018 + alla numren från julkonserten 2017.


Sidan senast uppdaterad: 2018-11-01