Meddelanden till Kyrkokören 

Körledare: Inger Nordebo Dahlkvist, 070-432 83 72.

Termin 16 januari - 13 juni 2019.


Preliminärt program för hösten 2019

Övningar i Vada församlingshem onsdagar kl. 19,00 fr.o.m 28 augusti.

Körhelg (utan övernattning) på Frösundagården 14-15 september. BEsked om deltagande till Inger 28/8.

Söndag 29 september kl. 18 i Vada kyrka: Lina Sandell i ord och ton.
Söndag 13/10 kl. 11 i Össeby-Garn. Tacksägelsedagen.
Söndag 3/11 kl. 11 i Angarn. Önskepsalmsgudstjänst med tema "Sånger om döden och livet".
Söndag 1/12 kl.11 i Vada. Första advent.
Lördag 21/12 kl. 18 i Kårsta. Julkonsert.
Onsdag 25/12 kl 05 och 07. Julottor.

Hjälpligt uppdaterad (7/3) körlista våren 2019 ligger på loginsidan (se nedan).


Långt bortom rymder vida. Vada kyrkokör någon gång under 1990-talet.Webbmäster.


Login fungerar med undantag av att vi inte får å, ä och ö att fungera.

Körinloggning

Här finns adresslista våren 2019 + alla numren från julkonserten 2017.


Sidan senast uppdaterad: 2019-06-26