Meddelanden till Kyrkokören 

Körledare: Inger Nordebo Dahlkvist, 070-432 83 72.

Termin 28 augusti - 25 december 2019.


Program för hösten 2019

Övningar i Vada församlingshem onsdagar kl. 19,00 fr.o.m 28 augusti.

Söndag 13/10 kl. 11 i Össeby-Garn. Tacksägelsedagen (Mässa med konfirmandupptakt). Rep. 09,45 uppe på läktaren, klädsel fri, fina höstfärger.

Söndag 3/11 kl. 11 i Angarn, nästa gtj (utan nattvard), tema "Sånger om döden och livet". Rep. 09,45.

Lördag 23 november kl. 10-13. Körlördag med Advents- och julkonsertrepertoaren. Vada församlingshem.

Söndag 1/12 kl.11 i Vada. Första advent. Rep. 09,30?
Lördag 21/12 kl. 18 i Kårsta. Julkonsert. Rep. ?
Onsdag 25/12 kl 05 och 07. Julottor.

Uppdaterad (1/10) körlista hösten 2019 ligger på loginsidan (se nedan).


Långt bortom rymder vida. Vada kyrkokör någon gång under 1990-talet.Webbmäster.


Login fungerar med undantag av att vi inte får å, ä och ö att fungera.

Körinloggning

Här finns adresslista hösten 2019 + alla numren från julkonserten 2017.


Sidan senast uppdaterad: 2019-10-06