Meddelanden till Kyrkokören 

Körledare: Inger Nordebo Dahlkvist, 070-432 83 72.

Termin 16 januari - 13 juni 2019.


Program för våren 2019

Övningar i Vada församlingshem onsdagar kl. 19,00 (utom undantag 5 och 12 juni, se nedan).

Onsdag 5 juni ordinarie körövning, men i Kårsta kyrka. Med pianist. Ta med eget mellanmål!
Onsdag 12 juni ordinarie körövning i Kårsta kyrka. Ta med eget mellanmål

Torsdag 13 juni kl. 19 i Kårsta, rep. kl.16,30: "Beatles sing-along".
Klädsel: "1960-tal".

Hjälpligt uppdaterad (7/3) körlista våren 2019 ligger ute på loginsidan (se nedan).


Långt bortom rymder vida. Vada kyrkokör någon gång under 1990-talet.Webbmäster.


Login fungerar med undantag av att vi inte får å, ä och ö att fungera.

Körinloggning

Här finns adresslista våren 2019 + alla numren från julkonserten 2017.


Sidan senast uppdaterad: 2019-06-03