Meddelanden till Kyrkokören 

Körledare: Inger Nordebo Dahlkvist, 072-726 04 99.

Termin 8 januari - 3 juni (20 juni?) 2020.


Program för vintern/våren 2020

Övningar i Vada församlingshem onsdagar kl. 19,00 fr.o.m 8 januari.

Körlördag 25 januari. Kl. 10-14 i Vada församlingshem
Extrarepetition torsdag 20 februari. Vada kyrka inför konsert 23 februari.
Söndag 23 februari. Konsert i Kårsta kyrka kl. 16: Klassiska pärlor. Rep. kl. 14.
Lördag 21 mars. Extrarepetition kl. 10-15 i Vada (Vivaldi).
Påskdagen, söndag 12 april. Påskdagsmässa i Össeby-Garns kyrka kl. 11. Rep. kl. 09,30.
Lördag 25 april. Orkesterrepetition i Vada kyrka, kl. 09,45-13.
Söndag 26 april. Konsert i Vada kyrka kl. 18; "Vad vill du, Vivaldi?". Rep. kl.14,30.
Kristi Himmelfärds Dag, Torsdag 21 maj. Gudstjänst i Össeby kyrkoruin. Ta med picknick-korg!
Terminsavslutning 3 juni. Får specificeras senare.
Extra sångtillfälle, Midsommardagen 20 juni. Össeby kyrkoruin kl. 11.

Uppdaterad (23/1) körlista våren 2020 ligger på loginsidan (se nedan).
Webbmäster.


Login fungerar med undantag av att vi inte får å, ä och ö att fungera.

Körinloggning

Här finns adresslista våren 2020 + alla numren från konsert 2018.


Sidan senast uppdaterad: 2020-01-23