Meddelanden till Kyrkokören 

Körledare: Inger Nordebo Dahlkvist, 070-432 83 72.

Terminsstart 16 januari 2019.

OBS! Återgång till tidigare tid för repetition: kl. 19,00 - 21,30!


Preliminärt program för våren 2019

Övningar i Vada församlingshem onsdagar kl. 19,00. (Glöm bort vad som ladesupp 28/1!)
Sopranövning 4 februari kl 19
Altövning 29 januari kl 19 OCH onsdag 30 januari kl 18 (före ordinarie övning)
Tenorövning 11 februari kl 19
Basövning 12 februari kl 19, allt i Vada.

Söndag 17 februari Mässa i Vada kl. 11, repetition 09,45
Lördag 23 mars 9,30 - 13,00 Konsertrep. i Vada
Söndag 24 mars kl 15,00 Konsertrep. i Vada, konsert kl. 18,00: "Bach goes to Brottby".
Söndag 21 april Påskdagsmässa kl. 11 i Kårsta, rep. kl. 09,30.
Söndag 26 maj i Kårsta kyrka. Mässa med kyrkoherdeinstallation kl.11,00, rep. kl.09,30.
Torsdag 13 juni kl. 19 i Kårsta, rep. kl.17,00: "Beatles sing-along"
Fredag/lördag 14/15 juni körutflykt?

Körlista våren 2019 ligger nu ute på loginsidan (se nedan)


"Minns du den än". Konsert i Vada kyrka 21 oktober 2018.
Jubilate.
Rejoice.
Min plats på jorden.
Flickan med linhåret.
Lead me Lord, Edsbro-Ununge kyrkokör.
Dona nobis pacem, Össeby kyrkokör.
Humoreske, orgelsolo av S. Karg-Elert.
Förklädd Gud, sats 1,Introduktion.
Förklädd Gud, sats 2, Vem spelar på en pipa.
Förklädd Gud, sats 4, Välsignelse följer i gudarnas spår.
Förklädd Gud, sats 6, Final.
Allegro - Lento - Andante orgelsolo ur l'Organiste /Cesar Frank.
Habanera.
Minns du den än?.
Sylvas sång.
I-hjärtat-finns-musiken-kvar.

Körsöndagen 25 mars finns inlagd på inloggningssidan

Långt bortom rymder vida. Vada kyrkokör någon gång under 1990-talet.Webbmäster.


Login fungerar med undantag av att vi inte får å, ä och ö att fungera.

Körinloggning

Här finns adresslista våren 2019 + alla numren från julkonserten 2017.


Sidan senast uppdaterad: 2019-01-29