Meddelanden till Kyrkokören 

Körledare: Inger Nordebo Dahlkvist, 070-432 83 72.

Termin 16 januari - 13 juni 2019.


Program för våren 2019

Övningar i Vada församlingshem onsdagar kl. 19,00.

Söndag 21 april Påskdagsmässa kl. 11 i Kårsta, rep. kl. 09,30.
Söndag 26 maj i Kårsta kyrka. Mässa med kyrkoherdeinstallation kl.11,00, rep. kl.09,30.
Torsdag 13 juni kl. 19 i Kårsta, rep. kl.17,00: "Beatles sing-along"
Fredag/lördag 14/15 juni körutflykt?

Uppdaterad (7/3) körlista våren 2019 ligger nu ute på loginsidan (se nedan)


Långt bortom rymder vida. Vada kyrkokör någon gång under 1990-talet.Webbmäster.


Login fungerar med undantag av att vi inte får å, ä och ö att fungera.

Körinloggning

Här finns adresslista våren 2019 + alla numren från julkonserten 2017.


Sidan senast uppdaterad: 2019-04-01