Vilka är vi?

Össeby kyrkokör är församlingskör för Össeby församling som består av socknarna Össeby-Garn, Angarn, Vada och Kårsta i Vallenuna kommun. Vi har främst medlemmar från församlingens område, men också andra församlingar i länet.

 

Några körmedlemmar i Vada kyrka 1:a advent 2003.

Vi är numera omkring 25 personer i åldrar från 25 till 70+ som sjunger i kören. Vår körledare är Inger Nordebo Dahlkvist. Vi framträder omkring en gång per månad, men övar en gång per vecka, onsdagar kl. 19, då vi träffas i Vada församlingshem. Vi är med på olika gudstjänster, men har också egna konserter flera gånger om året.Sidan senast uppdaterad: 2020-01-06